(English below)

Wanneer de tattoo is gezet moet er goed voor gezorgd worden. Het is in feite een wond en die kunnen bij slechte verzorging gaan ontsteken. De genezingstijd van een tatoeage is ongeveer een drie weken. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol. Hoe gezonder, hoe sneller de tattoo geneest. Tijdens het genezingsproces kan de tatoeage gaan jeuken. Dit is een normaal onderdeel van genezing. Ga er niet aan pulken, blijf er van af en smeer crème wanneer de huid droog is. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de tatoeage absoluut noodzakelijk. Direct na het tatoeëren is de getatoeëerde plek afgedekt met een transparante folie. U kunt de transparante folie na twee a drie uur verwijderen en de wond behandelen zoals hieronder omschreven.

* Raak de tatoeage zo min mogelijk aan met de handen.
* Was de getatoeëerde plek drie keer per dag met een milde, ongeparfumeerde zeep. Gebruik geen washandje of doekjes maar gewoon met schone handen. Doe dit drie dagen lang.
* Dep de wond na het wassen met een schone handdoek of een tissue voorzichtig droog.
* Smeer hierna een dun laagje Bepanthen-creme op de wond.#  Het smeren mag je ongeveer twee weken doen.
* Druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon of Betadine op de wond.
* Draag geen pleisters of verband over de tatoeage.
* Draag bij een tatoeage geen strakke of vuile kleding op de wond.
* Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorbaden, bubbelbaden, natuurlijk zwemwater). Maak ook geen gebruik van sauna of stoombad. Als de tattoo te lang nat is kan deze gaan infecteren.
* Stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank tijden het genezingsproces (ook niet met een zonnebrandmiddel). Gebruik ook na de genezingstijd op de tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen. Dan blijft de tattoo veel langer mooi.
* Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts. Bij twijfel doen!

Bij grote tattoos raad ik aan de folie drie dagen te gebruiken. Voor elke wasbeurt de folie eraf halen en daarna meteen weer een nieuw folietje erop. Dit is om de tattoo te laten genezen zonder de tattoo uit te laten drogen of vies te laten worden. Doe dit maximaal drie dagen. Indien je het langer doet verstik je de huid. Wanneer de folie irriteert, laat het er dan maar af en blijf gewoon wassen en smeren.
Succes en veel plezier met je tattoo! Heb je vragen of twijfels, mail me (info@tattoosnancy.com).

#Wil je een andere crème die geen dierlijke producten bevat en natuurlijker is, neem dan Dr. Velvet van Fra Lippo Lippies of Dream Creme of Ultrabalm van Lush.

 
Aftercare.

After you’ve been tattooed, the tattoo has to be taken care of. It’s in fact a wound that could get infected if it’s not being looked after. It takes about three weeks for a tattoo to fully heal. Your health and physical condition also play a part; the healthier you are, the quicker it will heal. While healing, the tattoo could start to itch. This is a normal part of the process. Don’t start to scratch or remove the skin that comes off. Just put a thin layer of cream of the tattoo if it’s dry. After being the tattooed, the tattoo will be covered with some cling film. You can remove it after 2 or 3 hours and treat the wound as described below.

* Wash the tattooed spot three times a day with a mild, not perfumed soap. Don’t use a sponge or wet towel, just use your clean bare hands. Do this for three days.
* After washing it, gently dry the skin with a clean towel or tissue.
* Put a thin layer of Bepanthen crème on the tattoo.# You can moisturize the tattoo with cream for about two weeks.
* Don’t put disinfectants like Sterilon of Betadine on the tattoo.
* Don’t put any adhesive plaster or bandage on the tattoo.
* Don’t wear tight or dirty clothes over the tattoo.
* Avoid contact with swishing pools during the healing process ( 10-14 days). Don’t go into a sauna or steam bath. If the tattoo being soaked, it could get infected.
* Don’t expose the tattoo to sun or a solarium when it’s still healing (not even with sunscreen). After it’s healed, only expose the tattoo to sun with sunscreen or sun block. It will preserve the quality of the tattoo for a much longer time.
* If the tattoo gets extremely irritated, swollen, filled with pus, changes colour or keeps hurting, contact your doctor. When in doubt, do it.

With bigger tattoos I advise to use the cling film for three days. Before washing it, take of the film and afterwards put a clean piece of cling film over it. This is to let the tattoo heal without it getting dirty or dry. Do this for a maximum of three days. If you do it for a longer time, you suffocate the skin and it will get irritated. If the film starts to irritate, take it off and just keep washing and moisturizing as described above.
Good luck and enjoy your tattoo. If you have any questions, send me an email (info@tattoosnancy.com).

# If you are looking for another crème that doesn’t contain animal products, use Dr. Velvet by Fra Lippo Lippies Dream Cream or Ultrabalm available at Lush.

Leave a Reply

Your email address will not be published.